Kako je to sve počelo?

Majka Ajka Čeliković prva počinje sa sakupljanjem ljekovitog bilja i spravljanjem raznih biljnih preparata za otklanjanje pojedinih tegoba kod ljudi. Sin Omer Čeliković uz nju proučava podrobnije ljekovite biljke koje rastu na našem području i sama oboljenja. Evidentira pacijente i njihova oboljenja i biljke koje se primjenjuju za pojedina oboljenja. Te evidencije koje imamo i danas datiraju iz 1948. godine. U početku koristi postojeću literaturu koja je tad bila dostupna i spravlja recepture na osnovu dotadašnjih saznanja o ljekovitosti pojedinih ljekovitih biljaka. U međuvremenu angažira stručnog suradnika, biologa i velikog poznavaoca biljnog okruženja u našoj regiji. Pravilno prepoznavanje ljekovitog bilja je najvažniji preduvjet da se primjenjuje fitoterapijski način liječenja oboljenja kod ljudi. Uvodi ljekovite biljke koje do tada nisu korištene u postojećim recepturama. Do kraja svog životnog vijeka napravio je vlastite recepture koje su postigle izuzetne rezultate u liječenju oboljenja kod ljudi. U bivšoj državi je bio jedan od najpoznatijih i najpriznatijih travara. Nakon njegove smrti sin Smail Čeliković koji čitavo vrijeme radi zajedno s ocem nasljeđuje familijarnu tradiciju i također unapređuje recepture i uvodi nove metode fitoterapijskog načina liječenja. Uz suvremenije metode još kvalitetnije proučava ljekovito bilje i njihov utjecaj na pojedinačna oboljenja. Posjećuje razne stručne seminare kod nas i u inostranstvu. U dosadašnjem radu spravlja preko 150 receptura za liječenje oboljenja kod ljudi. Također je u stručnom krugu fitoterapijskog načina liječenja je veoma priznat. Smail Čeliković i njegove dvije kćerke Sabina i Azra koje rade zajedno s ocem mogu s ponosom reći da se bave liječenjem ljekovitim biljem s velikim iskustvom i znanjem koje je preneseno s koljena na koljeno već dugih 70 godina. 

Ljekovito bilje Čeliković dobitnik je mnogih priznanja, zlatnih medalja, zlatnih plaketa, diploma na raznim domaćim i međunarodnim sajmovima te posjeduje domaće i međunarodne certifikate za kvaliteta.

 

Kako smo i napisali evidencija pacijenata vodi se već 70 godina. Za svakog pacijenta osim njegovog imena, prezimena i oboljenja, vodi se evidencija koje su ljekovite biljke korištene u biljnim preparatima. Na osnovu tih podataka i povratnih informacija od pacijenata koji su izliječeni mi danas možemo s velikom sigurnošću reći da kod pojedinih oboljenja imamo jako velike rezultate u liječenju. 

S poštovanjem,
Vlasnik firme Smail Čeliković